V dědickém řízení po smrti notáře: data, dokumenty, dědit